V3C (Administratie Cases)

V3C

In 1 dag slagen voor je vrachtwagen theorie examenonderdeel V3C? Ja het kan echt! Door middel van onze eendaagse theoriecursus voor de vrachtwagen theorie maken wij het mogelijk voor u.

Wij weten dat veel cursisten moeite hebben met de vrachtwagen theorie. Als enige opleider in Nederland hebben wij een uniek concept ontworpen. Bij ons krijgt u niet alleen een eendaagse theoriecursus, maar ook nog een videocursus om u voor te bereiden op de klassikale eendaagse theoriecursus.

In het kort over de videocursus

De videocursus is exact hetzelfde als de eendaagse theoriecursus.De stof wat wij tijdens de klassikale cursus behandelen, wordt ook in de videocursus behandeld. Omdat u de videocursus meerdere malen kunt bekijken vergroot u zo uw slagingskans. Immers: herhaling is de moeder van alle kennis. Met alleen de videocursus zou u het theorie-examen bij het CBR dus ook kunnen halen. Echter weten wij dat veel cursisten ook behoefte hebben aan een klassikale cursus, bijvoorbeeld voor het stellen van extra vragen over een bepaald onderwerp.

Tijdens een eendaagse theoriecursus is de tijd vaak beperkt, omdat er in een aantal uur ( 5 – 6 uurtjes) alle CBR-onderdelen moet worden behandeld om na de cursus direct examen te kunnen doen. Vaak gaat u hierdoor niet helemaal voorbereid het examen in. Hierom hebben wij gekozen om de eendaagse theoriecursus te combineren met de videocursus. U kunt de cursus dus thuis vooraf bekijken, zodat u voorbereid naar de cursus komt. Hierin zijn wij uniek in Nederland. Wij zijn als enige opleider in Nederland die deze manier van lesgeven aanbieden, wij willen namelijk dat u ECHT slaagt voor het examen!

Ben ik verplicht om de videocursus te bekijken voordat ik kan deelnemen aan de cursus?

Nee, zeker niet! De videocursus bieden wij als extra (gratis) service aan om zo uw slagingskans te vergroten. U kunt ook blanco naar de cursus komen, want tijdens de eendaagse theoriecursus worden alle CBR-onderdelen behandeld en uitgelegd. Echter, om uw slagingskans aanzienlijk te verhogen raden wij wel aan om vooraf de videocursus te bekijken.

Het examen V3C

Het examen V3C zijn voor kandidaten die hun C rijbewijs willen halen met code 95

In het kort over de code 95.

Wanneer u beroepsvervoer wilt verrichten heeft u aan het C rijbewijs niet voldoende. Voor beroepsvervoer moet u in het bezit zijn van de code 95. Om in het bezit te komen van de code 95 moet u naast een praktische toets ook een theorie-examen afleggen (V3C). Tijdens het V3C (Administratie Cases) examen wordt u getoetst op de volgende onderdelen:

  • Veiligheidsaspecten
  • Milieuaspecten
  • Relevante bepalingen van de arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer
  • Relevante bepalingen in de vervoerswetgeving

Het V3C examen bestaat uit casus vragen die tijdens het werk als vrachtwagenchauffeur kunnen voorkomen.

Het examen bestaat uit in totaal 45 vragen en hiervoor krijgt u 120 minuten de tijd. Om te slagen voor dit examen moet u minimaal 35 vragen goed beantwoord hebben, dit betekent dus dat u maximaal 10 fout mag maken.

Door onze jarenlange ervaring in het opleiden van beroepschauffeurs weten wij waar de valkuilen liggen tijdens het examen, hier bereiden wij u dus extra goed op voor. Nadat u de eendaagse cursus bij ons gevolgd heeft, bent u goed voorbereid om te slagen voor het theorie-examen V3C.

De uitslag van het examen is 2 jaar geldig.

Vanaf: 350,00 vrijgesteld van btw

V3C (Administratie Cases)

Vanaf: 350,00 vrijgesteld van btw

Categorie: