Trambaanontheffing C

Trambaanontheffing opleiding

Bent u al in het bezit van een chauffeurspas en wilt u uw trambaanontheffing halen? Dan kunt u kiezen voor de trambaanontheffing opleiding. Deze opleiding bestaat uit twee examens; een praktijkgedeelte en een mondeling gedeelte.

Het mondeling-examen:

Het mondeling gedeelte van de combinatieopleiding bestaat uit een mondeling examen dat wordt afgenomen bij het CBR. Dit examen duurt ongeveer 30 minuten en is een 1 op 1 examen met de examinator. Tijdens dit examen kun je maximaal 100 punten halen, om te slagen moet je minimaal 60 punten hebben behaald.

Wat wordt er getoetst tijdens dit examen?

Tijdens dit examen test de examinator uw stratenkennis van de stad Amsterdam. Het examen gaat daarom alleen om de stad Amsterdam.Het examen bestaat uit vijf onderdelen:

 • Regels over het gebruik van de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken ⇒ 25 punten
 • Het kunnen herkennen en benoemen van beeldbepalende gebouwen ⇒ 20 punten
 • Stadsdelen ⇒ 10 punten
 • Belangrijke wegen ⇒ 20 punten
 • Wegenkaart en routeplanning ⇒ 25 punten

Tijdens onze theoriecursus voor het mondeling examen zullen wij alle bovengenoemde onderdelen behandelen en bespreken, zodat u goed voorbereid het examen kunt ingaan.

De uitslag van het examen is een jaar geldig.

Het praktijkexamen:

Het praktijkgedeelte van de combinatieopleiding bestaat uit een praktijkexamen dat wordt afgenomen door het CBR. Het praktijkexamen voor de combinatieopleiding bestaat uit drie onderdelen.

Onderdeel 1:

Tijdens het eerste onderdeel van het examen krijgt u van de examinator een willekeurig adres waar u naar toe moet rijden. Tijdens dit onderdeel mag u gebruik maken van hulpmiddelen (navigatie en/of een stratenboek).

Onderdeel 2:

Wanneer u bent aangekomen bij het willekeurige adres begint het tweede onderdeel van het examen. Tijdens dit onderdeel mag u geen gebruik maken van hulpmiddelen (navigatieof een stratenboek). U krijgt van de examinator een object waar u uit het hoofd naar toe moet rijden.

Voor dit examen zijn er 40 objecten die u moet kennen. Tijdens het examen kiest de examinator zelf een object uit waar u naar toe moet rijden.

Onderdeel 3:

Nadat u bent aangekomen bij het object start het derde en laatste onderdeel. Tijdens dit onderdeel rijdt u op aanwijzingen van de examinator terug naar het CBR.

Wat vooral belangrijk is bij het eerste en tweede onderdeel is, is dat u een route kiest waar zoveel mogelijk trambaan in voorkomt. Zo heeft u altijd een back-up plan mocht het druk zijn op de weg.

Tijdens alle drie de onderdelen moet u zelf de keuze maken om wel of niet de trambaan te gebruiken. Uitgangspunt voor het gebruik van de trambaan is: U maakt alleen gebruik van de trambaan als dit in voordeel is van de klant.

Tijdens dit examen wordt u op de volgende punten beoordeeld:

 • Veilig, verantwoord en comfortabel rijgedrag
 • Het juist gebruik maken van de trambaan
 • Juiste route keuze
 • Omgang met de klant
 • Omgang met het materiaal (de auto)
 • Juiste afhandeling van pech en ongevallen

Tijdens de praktijklessen zullen wij alle hierboven genoemde onderdelen behandelen, zodat u goed voorbereid het examen ingaat.

1.200,00 vrijgesteld van btw

Trambaanontheffing C

1.200,00 vrijgesteld van btw

Categorie: